M������������������������������������������������������������������������nedens profil
 

Norske Tennisveteraner
Nedre Hn terrasse 3
1384  Asker
Sekretr: Elin Nilssen
E-post: elin@norsketennisveteraner.no
 

NTF TOURNAMENT SOFTWARE

 

MEDLEMSREGISTER 

TERMINLISTEN

17. sep-1. okt : Mallorca 2022
21.-23. okt
LST HstCup, Stavern
29.-30. okt Double, Drbak
11.-13. nov Hemingdoublen
18.-20. nov Arktisk Lys, Troms
9.-11. des NTV-Cup, Nordstrand
9.-14. mars
NM inne Oslo Tennisarena
19.-24. mars
VM for lag for 30-50
13.-18. aug VM for lag 55 og 60
8.-13. okt
VM for lag 65, 70, 75, 80, 85
 
M������������������������������������������������������������������������nedens profil
Generalforsamling 2021


Her finner du generalforsamlingspapirene og skjema for avstemming. 


16.03.2021
 

Det innkalles til en skriftlig Generalforsamling i NTV for 2021. 

Skjema sendes pr e-post til elin@norsketennisveteraner.no og magnus.asrud@gmail.com senest 28. mars 2021. 

 

AGENDA:

 

1)      Godkjenning av innkallingen. 

2)      Valg av to personer tili å undertegne protokollen

3)      Protokoll fra forrige Generalforsamling

4)      Styrets beretning for 2020

5)      Regnskap pr 31/12-20 med revisjonsberetning

6)      Budsjett 2021

7)      Valg
 

© 2022 Norske Tennisveteraner    Nedre Hn terrasse 3, 1384  Asker    Sekretr: Elin Nilssen    E-post: elin@norsketennisveteraner.no

Personvernerklring