NTVs ranking er basert på turneringer i Tournament Software:

RANKINGLISTER

regler:

Det blir laget en rankingliste i single og double (ikke mixed) på grunnlag av de – 8 - åtte - beste turneringsresultatene de siste 12 måneder basert på turneringer som er godkjent i Tournament Software.

 • Poeng blir tildelt om du vinner kamper i puljespill, uavhengig om man går videre til sluttspill. 
 • Poeng du får i ITF turneringer (internasjonale turneringer) teller og ganges opp med 3.
 • Poeng i double tilegnes spillerne hver for seg. ITF double-poeng teller også på samme vis som over.
 • Om klasser slås sammen, får man poeng i den klassen man tilhører.
 • Ved overgang til ny aldersklasse beholdes poengene opptjent i forrige klasse i tråd med 12 måneders-regelen. 
 • Nye rankingliste blir publisert i Tournament Software første tirsdagen i hver måned. 

Ny poengmatrise for turneringer:

Turneringer:

 PLASSERING

 

NM  -UTE

 

NM – INNE

RANKING-

TURNERING

 1

500

280

 120

 2

400

 240

 90

 3

300

 170

 60

4 (puljespill)   40

 5

150

 80

40

 9

80

 50

20

 

 

 

 

 

NM gir flest poeng (ranking turnering 1). Det er en seedingkomite i NTV som seeder til NM. Her legges rankingen og skjønn til grunn for seedingen. I alle andre turneringer skal man følge rankinglisten (unntak kan vurderes i særlige tilfeller og etter vurdering fra NTV). Alle øvrige turneringer defineres som kategori 2.

For å arrangere turneringer, NM eller Rankingturneringer gjelder følgende:

 • Turneringen skal søkes om og godkjennes av NTV.
 • Turneringen skal legges inn i Tournament Software i god tid før turneringen starter av arrangør.
 • Generelt i rankingturneringer, uavhengig av deltagelse, oppfordres det til gruppespill. Hvis det er 8 eller færre påmeldt i en klasse skal det være gruppespill.  I NM kan gruppespill vurderes ved lav deltagelse. Ved sammenslåing av klasser skal kontaktperson fra NTV kontaktes før trekning.
 • Alle resultater skal kontinuerlig oppdateres i Tournament Software og skal være ferdig ajourført senest dagen etter at turnering er ferdig.
 • Ved puljespill regner Tournament Software ut hvem som går videre.
 • Trekker spiller seg fra videre spill skal neste spiller i gruppen overta plassen.

Hvis det er spørsmål før eller under turneringer, bruk kontaktpersonen fra NTV.

Vi oppfordrer klubber som er interessert i å arrangere veteranturneringer om å kontakte NTV.

Regler for gruppespill:

Sluttstillingen i gruppen avgjøres ved følgende kriterier:


1) Flest poeng (2 poeng for seier)
2) Dersom flere spillere/par ender på samme poengsum skilles de ved:                

a. Høyest prosent sett vunnet (super-tiebreak regnes som 1 sett vunnet)

b. Høyest prosent games vunnet (super-tiebreak regnes som 1 game vunnet)

c. Innbyrdes oppgjør dersom to par ender på samme poengsum.

d. Loddtrekning

Merk: kamper vunnet på w.o. teller som 2-0 i sett, men games regnes ikke

dersom man må skille ihht pkt. 2b