President
Magnus Åsrud

E-post: 
magnus.asrud@gmail.com  

Visepresident
Stephanie Seidel Törnqvist

E-post: 
s.seidel@hotmail.com
Lena S. Falck

Styremedlem:
Lena S. Falck

E-post:
lena.s.falck@finansavisen.no


Kristen Fari

Varamedlem:
Kristen Fari

E-post:
fari@advokat-fari.no  

Kristian Andenæs

Styremedlem:
Kristian Andenæs

E-post:
Kristian.andenas@jus.uio.no  


Astrid Sunde

Varamedlem:
Astrid Sunde

E-post:
astridsunde50@gmail.com 

Kimberly Turner

Styremedlem:
Kimberly Turner

E-post:
kimbertur@gmail.com


Britt Schjøth-Iversen

Varamedlem:
Britt Schjøth-Iversen

E-post:
britt@s-iversen.com
 

Styremedlem: